Słowniczek pojęć:

 

Zduństwo - rzemiosło trudniące się budową urządzeń grzewczych,między innymi pieców kaflowych.


Zdun- rzemieślnik wykonujący różnego rodzaju żródła ciepła i związane z tym systemy grzewcze.

 

Szamot- materiał służący do wytworzenia cegły używanej do budowania pieców. Szamot otrzymuje się poprzez wypalenie mieszaniny zmielonego złomu szamotowego oraz wysuszonej i zmielonej gliny ogniotrwałej.

 

Zaprawa szamotowa - materiał służący jako spoiwo powstający z połączenia szamotu i surowej gliny oraz dodatków. Spoiwo takie ma właściwości wiążące dopiero po spieczeniu w temperaturze 1000 stopni Celsjusza.


Piec kaflowy- urządzenie służące do ogrzewania pomieszczeń. Tradycyjnie były to piece kumulacyjne, to znaczy takie które kumulowały w sobie energię cieplną, wypromieniowując ją następnie na pomieszczenie przez okres 12 do 24 godzin po wygaszeniu. Ten rodzaj pieca służy przeważnie do grzania jednego pomieszczenia. Przy obecnym postępie technologicznym mamy możliwość łączenia pieców kaflowych z przeróżnymi systemami grzewczymi. Wybór systemu ogrzewania zależy od potrzeb i decyzji inwestora.

Kominek kaflowy - obecnie zaciera się wyraźna granica pomiędzy piecem a kominkiem.Należy raczej mówić o projekcie.  Piece, kominki, pieco kominki,to wyłącznie kwestia wizji projektanta.